Zakres działania Szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest szkołą z oddziałami wielozawodowymi dla uczniów będących młodocianymi pracownikami o 3-letnim okresie nauczania, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (Rozp. RM z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. nr 60, poz. 278, z późn. zm.)
Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do złożenia egzaminu czeladniczego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także podjęcia dalszego kształcenia.
Stwarza warunki sprzyjające należytemu wychowaniu, rozwojowi osobowości uczniów oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw obywatelskich, a także zapewnia profilaktykę dostosowaną do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
Sprawuje opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w tym również pomoc materialna w miarę możliwości finansowych szkoły.
Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie, w jakim pozwalają na to warunki, które szkoła posiada.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-17 22:04:55
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2014-01-17 22:01:14
Odsłon: 754
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.