Organy Cechu

Organy Cechu:
 

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy
 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.
 

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Franciszek Kaletka – Starszy Cechu
Kazimierz Dudzik – Podstarszy Cechu
Kazimierz Chyc – Podstarszy Cechu
Maciej Rzankowski – Sekretarz
Andrzej Król – Skarbnik
Bogdan Głowacki – Członek
Edward Chyc - Magdzin – Członek
Andrzej Lassak – Z-ca Członka
Michał Kassowski – Z-ca Członka

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Jarząbek 
Stanisław Topór 
Marta Tylka 
Władysław Halczak – Z-ca Członka
Elżbieta Klimowicz - Pietrzyk – Z-ca Członka

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Edward Staszel
Bartłomiej Chyc - Magdzin 
Józef Piech 
Piotr Majerczyk – Z-ca Członka
Gabriela Kucharzek  – Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Beata Rzepiela
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 11:28:54
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-22 20:26:20
Odsłon: 1912
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.