Organy Cechu

Organy Cechu:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Cechowy

 

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy  - członkowie Cechu.

 

 

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Jan First - Starszy Cechu
Andrzej Danek – Podstarszy Cechu
Andrzej Maciuszek – Podstarszy Cechu
Wiesław Leśniak – Członek
Andrzej Stawiarski – Członek
Andrzej Zięcina – Członek

Marta Respekta  - Członek 

Jan Plata – Zastępca Członka
Jan Trybuch  – Z-ca Członka

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Potoczek – Przewodniczący
Włodzimierz Szabla – Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Grygiel – Sekretarz
Jadwiga Szal – Z-ca Członka
Jerzy Czernecki – Z-ca Członka

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Tomasz Homoncik – Przewodniczący
Maria Kamińska - Bardowska – Członek
Tadeusz Kliś – Członek
Tadeusz Szewczyk – Członek
Robert Złocki – Członek
Dawid Furmanek – Z-ca Członka

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.