Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2009-06-22 20:21:55   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu Cechu (kadencja 2009 - 2013):

Franciszek Kaletka - Starszy Cechu
Kazimierz Dudzik - Podstarszy Cechu
Edward Chyc - Magdzin - Podstarszy Cechu
Roman Żółtek - Sekretarz
Aleksander Minior - Skarbnik
Maciej Rzankowski - Członek Zarządu
Józef Piech - Członek Zarządu
oraz Zastępcy Członków Zarządu
Anna Piwowarczyk
Marek Głowacki

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji:

Maria Rzankowska - Przewodniczący Komisji
Bogdan Głowacki - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jan Kassowski - Sekretarz

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu:

Wojciech Chyc - Przewodniczący Sądu
Jan Strączek - Zastępca Przewodniczącego Sądu
Kazimierz Zelek - Zastępca Przewodniczącego SąduPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.