Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2013-06-25 22:14:09   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:
 

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy
 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.
 

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy członkowie Cechu.
 

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Franciszek Kaletka – Starszy Cechu
Kazimierz Dudzik – Podstarszy Cechu
Edward Chyc Magdzin – Podstarszy Cechu
Maciej Rzankowski – Sekretarz
Aleksander Minior – Skarbnik
Kazimierz Chyc – Członek
Andrzej Król – Członek
Józef Piech – Z-ca Członka
Bogdan Głowacki – Z-ca Członka

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Elżbieta Klimowicz-Pietrzyk – Przewodnicząca
Grzegorz Stefanik – Z-ca Przewodniczącego
Jan Kassowski – Sekretarz
Marek Głowacki – Z-ca Członka
Rafał Topór – Z-ca Członka

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Andrzej Strączek – Przewodniczący
Władysław Halczak – Z-ca Przewodniczącego
Beata Bierowiec – Członek
Kazimierz Bzdyk – Z-ca Członka
Adam Dudek – Z-ca CzłonkaPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.