Historia zmian : Wiadomości ogólne

Data utworzenia:  2009-06-22 20:40:01   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
Zakopane, ul. Gimnazjalna 1
tel. (018) 20 68501
http://www.pokoje.zakopane.pl
email: cech@pokoje.zakopane.pl

jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła działającą i zrzeszającą członków - rzemieślników osoby fizyczne na podstawie ustawy o rzemiośle.

Cech powstał w 1907 roku.

Terenem działania Cechu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiat tatrzański.

Cech jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000040519.

Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami) i Statutu.

Cech jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Podstawowym celem Cechu jest reprezentowanie rzemieślników wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji - udzielania swym członkom pomocy doradczej  i instruktażowej oraz propaguje podnoszenie rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych i organizuje przygotowanie zawodowe dla uczniów w ramach nauki rzemiosła.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.