Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2009-06-22 20:39:15   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Cechowy

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy  - członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Tadeusz Szewczyk  - Prezes Zarządu -Izby
Kazimierz Dziadoń  - Z-ca Prezesa
Jan First  - Członek Zarządu
Tadeusz Kliś -Członek Zarządu
Tadeusz Gargas- Członek Zarządu
Jan Wojnarski- Członek Zarządu
Bogdan Pałka -Członek Zarządu
Andrzej Rajski - Członek Zarządu
Franciszek Kaletka- Członek Zarządu
Kazimierz Dudzik - Członek Zarządu
Krzysztof Szkaradek - Członek Zarządu
Andrzej Zając - Członek Zarządu
Jerzy Gryboś - Członek Komisji
Zenon Strugała.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Edward Chyc-Magdzin - Przewodniczący Komisji
Danuta Jędryczka - Z-ca Przewodniczącego
Jan Potoczek - Sekretarz
Maciej Rzankowski - Członek Komisji
Grzegorz Michura - Członek Komisji.

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Odwoławczego Sądu Rzemiślniczego:

Zbigniew Młynarczyk - Przewodniczący Sądu
Andrzej Zięcina - Z-ca Przewodniczącego
Marek Głowacki - Sekretarz
Bogdan Głowacki - Członek Sądu
Zdzisław Twaróg - Członek Sądu.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.