Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2009-06-22 20:29:19   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Cechowy

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy  - członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Jan First - Starszy Cechu
Andrzej Danek - Podstarszy Cechu
Andrzej Maciuszek - Podstarszy Cechu
Krystyna Krzak - Członek Zarządu
Wiesław Leśniak - Członek Zarządu
Andrzej Stawiarski - Członek Zarządu
Wincenty Żygadło - Członek Zarządu
oraz Zastępcy Członków Zarządu
Jan Plata
Piotr Długosz.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Tadeusz Szewczyk - Przewodniczący Komisji
Andrzej Zięcina - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Franciszek Czoch - Sekretarz
oraz Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Jan Potoczek
Marian Dumana.

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:

Marian Leszczyński - Przewodniczący Sądu
Eugeniusz Kręgielski - Zastępca Przewodniczącego Sądu
Józef Prusak - Zastępca Przewodniczącego Sądu
Andrzej Golonka - Członek Sądu
Antoni Poręba - Członek Sądu
oraz Zastępcy Członków Sądu
Jerzy Wojnarowski
Adam Tlałka.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.