Informacje o majątku

Informacja o majątku wg stanu na 31.12.2020r.
w ujęciu bilansowym w tys. zł.

1. CRRiP w Nowym Sączu:

- grunty – 66,9 (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu - 16,3)
- budynki i budowle – 838,0
- urządzenia techniczne i maszyny – 11,3


2.CRRiP w Zakopanem:

- budynki i budowle – 266,2
- grunty własne – 1541,3
- wartości niematerialne i prawne – 0


3. CRiP w Limanowej:

- grunty – 8,8
- budynki/budowle – 95,6
- urządzenia techniczne i maszyny – 9,6

4. CRR w Nowym Targu:

- grunty – 300,4
- budynek – 941,1
- urządzenia techniczne i maszyny – 27,6

- WNP - 0,0


5. CRiP w Gorlicach:

- grunty – 3,0
- budynki i budowle – 171,0
- urządzenia techniczne i maszyny – 12,0


6. IRiP w Nowym Sączu:

- grunty i budynki - 416,7
- śr. trwałe w budowie - 94,1

- WNP - 0

7. Spółdzielnia Rzemieślnicza w Gorlicach

- suma bilansowa, w tym aktywa trwałe - 302,7

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.