Status prawny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i działa na podstawie:
- Uchwały Zarządu Izby nr 24/2006 z dnia 16.10.2006r. w sprawie uruchomienia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krynicy Zdroju,
- wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wpis z dnia 27.02.2007r. EKS.II.4321/2/2007,
- decyzji Starosty Nowosądeckiego o nadaniu uprawnień szkoły publicznej. Decyzja z dnia 27.02.2007r. EKS.II.4324/1/2007,
- ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – tekst jednolity Dz.U. 256 poz. 2572 z 2004r.,
- aktów wykonawczych do w/w ustawy,
- Statutu Szkoły,
- Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty,
- uchwał Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
- Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
- uchwał Rady Pedagogicznej,
- ramowego planu pracy szkoły,
- arkusza organizacyjnego szkoły.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-17 21:49:08
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2014-01-17 21:49:08
Odsłon: 638
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.