Oferta edukacyjna

Szkoła kształci pracowników młodocianych w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawą programową kształcenia w zawodach i podstawą programową kształcenia ogólnego.
Szkoła oferuje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez działające kółko muzyczne oraz drużynę sportową piłki nożnej.
Uczniowie uczestniczą w Rajdach szkolnych organizowanych przez szkołę macierzystą oraz inne szkoły rzemieślnicze.
Ciekawym poszerzaniem wiedzy są organizowane dla uczniów wycieczki tematyczne związane z historią, geografią czy językiem polskim.
Wszystkim uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz zachowaniu przyznawane są stypendia i nagrody.
Uczniowie znajdujący się w trudnej finansowej sytuacji rodzinnej otrzymują zwrot poniesionych kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem na teoretyczne turnusy zawodowe oraz mają możliwość korzystania z obiadów w szkole.
Swoją ofertę edukacyjną prezentuje szkoła również podczas corocznych Targów Edukacyjnych.
Szkoła zapewnia swoim uczniom profesjonalną opiekę Pedagoga.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuacji dalszego kształcenia w LO dla dorosłych.
Pracując w zawodzie min. 3 lata po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji do poziomu mistrza w zawodzie.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-17 22:13:59
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2014-01-17 22:13:59
Odsłon: 536
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.