Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2017-06-16 18:34:31   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy


Zjazd Delegatów

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.


Zarząd

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.

Skład Zarządu:

Tadeusz Szewczyk - Prezes Izby
Jan First – Zastępca Prezesa Zarządu
Tadeusz Gargas - Zastępca Prezesa Zarządu
Franciszek Kaletka – Zastępca Prezesa Zarządu
Jan Malinowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Józef Curzydło - Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Zięcina - Członek
Jan Wojnarski - Członek
Kazimierz Dudzik - Członek
Józef Trzciński - Członek
Henryk Jędrzejek - Członek
Antoni Wincenciak - Członek
Zenon Strugała - Członek
Paweł Cieślicki - Członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby,
przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę
wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje
w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.

Skład Komisji:

Edward Chyc-Magdzin - Przewodniczący
Krzysztof Boroń – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Maciuszek - Sekretarz
Krzysztof Wyrwa - Członek
Jerzy Gryboś - Członek

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład Sądu:

Elżbieta Kapuśniak - Przewodniczący
Andrzej Stawiarski - Sekretarz
Kazimierz Chyc - Członek
Antoni Michalik - Członek
Wilhelm Mrożek - CzłonekPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.