Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2016-01-09 10:47:16   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy


Zjazd Delegatów

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.


Zarząd

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.

Skład Zarządu:
Tadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu Izby
Tadeusz Gargas – Zastępca Prezesa
Franciszek Kaletka – Zastępca Prezesa
Jan First – Zastępca Prezesa
Jan Malinowski – Zastępca Prezesa
Andrzej Zięcina – Członek
Jan Wojnarski – Członek
Kazimierz Dziadoń – Członek
Józef Curzydło – Członek
Józef Trzciński – Członek
Kazimierz Dudzik – Członek
Andrzej Zając – Członek
Antoni Wincenciak – Członek
Zenon Strugała – Członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby,
przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę
wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje
w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.

Skład Komisji:

Edward Chyc Magdzin – Przewodniczący
Marek Głowacki – Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Gryboś – Sekretarz
Krzysztof Wyrwa – Członek
Andrzej Maciuszek – Członek

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Skład Sądu:

Zdzisław Twaróg
Bogdan Głowacki
Katarzyna Zaremba
Andrzej Stawiarski
Marta RespektaPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.