Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2009-06-28 08:42:23   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy


Zjazd Delegatów

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.


Zarząd

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.
Skład Zarządu:
Tadeusz Szewczyk  - Prezes Zarządu Izby
Kazimierz Dziadoń  - Z-ca Prezesa
Jan First  - Członek Zarządu
Tadeusz Kliś - Członek Zarządu
Tadeusz Gargas - Członek Zarządu
Jan Wojnarski - Członek Zarządu
Bogdan Pałka - Członek Zarządu
Andrzej Rajski - Członek Zarządu
Franciszek Kaletka - Członek Zarządu
Kazimierz Dudzik - Członek Zarządu
Krzysztof Szkaradek - Członek Zarządu
Andrzej Zając - Członek Zarządu
Jerzy Gryboś - Członek Komisji
Zenon Strugała


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby,
przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę
wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje
w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.
Skład Komisji:
Edward Chyc-Magdzin - Przewodniczący Komisji
Danuta Jędryczka - Z-ca Przewodniczącego
Jan Potoczek - Sekretarz
Maciej Rzankowski - Członek Komisji
Grzegorz Michura - Członek Komisji


Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.
Skład Sądu:
Zbigniew Młynarczyk - Przewodniczący Sądu
Andrzej Zięcina - Z-ca Przewodniczącego
Marek Głowacki - Sekretarz
Bogdan Głowacki - Członek Sądu
Zdzisław Twaróg - Członek SąduPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.