Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2005-07-02 19:14:01   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy


Zjazd Delegatów

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.


Zarząd

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu (jako Prezes Izby) - Tadeusz Kliś
Zastępca Prezesa Zarządu - Tadeusz Szewczyk
Zastępca Prezesa Zarządu - Kazimierz Dziadoń
Członek - Jan First
Członek - Roman Trojanowicz
Członek - Tadeusz Gargas
Członek - Grzegorz Miechura
Członek - Franciszek Chowaniec
Członek - Stanisław Korczak
Członek - Franciszek Kaletka
Członek - Kazimierz Dudzik
Członek - Krzysztof Szkaradek
Członek - Andrzej Zając
Członek - Jan Tenerowicz
Członek - Antoni Wincenciak


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby, przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.
Skład Komisji:

Przewodniczący - Edward Chyc-Magdzin
V-ce Przewodniczący - Jezry Gryboś
Sekretarz - Bogdan Głowacki
Członek - Kazimierz Wojtas
Członek - Marian Pałka


Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.
Skład Sądu:
Przewodniczący - Zbigniew Młynarczyk
Zastępca - Tadeusz Wróbel
Sekretarz - Józef Piech
Członek - Antoni Wincenciak
Członek - Andrzej ZięcinaPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.