Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2004-08-02 10:52:08   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby:
1. Zjazd Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy


Zjazd Delegatów

Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję.


Zarząd

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji.
Skład Zarządu:
Prezes Zarządu (jako Prezes Izby) - Tadeusz Kliś
Zastępca Prezesa Zarządu - Tadeusz Szewczyk
Zastępca Prezesa Zarządu - Kazimierz Dziadoń
Członek - Piotr Tengowski
Członek - Tadeusz Ogryzek
Członek - Tadeusz Gargas
Członek - Roman Trojanowicz
Członek - Franciszek Kaletka
Członek - Stanisław Palider
Członek - Franciszek Chowaniec
Członek - Filip Zabrzeski
Członek - Bogdan Fryczewski
Członek - Andrzej Zając
Członek - Jan Tenerowicz
Członek - Ignacy Wojakowicz


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby, przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu.
Skład Komisji:

Zastępca Przewodniczącego (p.o. Przewodniczącego) - Kazimierz Borowicz
Sekretarz - Edward Chyc Magdzin
Członek - Stanisław Bieda
Członek - Janusz Pietrucha


Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.
Skład Sądu:
Przewodniczący - Zdzisław Twaróg
Sekretarz - Krystyna Kłósek
Członek - Jerzy Gryboś
Członek - Kazimierz Dudzik
Członek - Stanisław Majoch

Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.