Historia zmian : Organy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data utworzenia:  2003-07-25 15:26:59   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Izby: 1. Zjazd Delegatów 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 4. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy Zjazd Delegatów Zjazd jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. Delegatami są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Delegaci wybierani są na czteroletnią kadencję. Zarząd Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji. Skład Zarządu: Prezes Zarządu (jako Prezes Izby) - Tadeusz Kliś Zastępca Prezesa Zarządu - Tadeusz Szewczyk Zastępca Prezesa Zarządu - Kazimierz Dziadoń Członek - Piotr Tengowski Członek - Tadeusz Ogryzek Członek - Tadeusz Gargas Członek - Roman Trojanowicz Członek - Franciszek Kaletka Członek - Stanisław Palider Członek - Franciszek Chowaniec Członek - Filip Zabrzeski Członek - Bogdan Fryczewski Członek - Andrzej Zając Członek - Jan Tenerowicz Członek - Ignacy Wojakowicz Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Izby, przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i rzemieślników i rozpatruje w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołania od uchwał Zarządu. Skład Komisji: Przewodniczący - Jan Górowski Zastępca Przewodniczącego - Kazimierz Borowicz Sekretarz - Edward Chyc Magdzin Członek - Stanisław Bieda Członek - Janusz Pietrucha Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Skład Sądu: Przewodniczący - Zdzisław Twaróg Sekretarz - Krystyna Kłósek Członek - Jerzy Gryboś Członek - Kazimierz Dudzik Członek - Stanisław Majoch

Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.