Historia zmian : Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Data utworzenia:  2003-08-01 13:35:17   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul.Żółkiewskiego 18
tel/fax (0-18) 443-66-69, 443-66-89
e-mail : izba.rzem.ns@pro.onet.pl
izbarzem@nsi.pl
strona internetowa -
http://www.izbarzem.nsi.pl

jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła oraz osoby fizyczne.
Powstała w 1985 roku.
Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiaty: Nowy Sącz - grodzki, nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański.
Izba jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000050299.
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U.Nr 17 poz.92 z późniejszymi zmianami) i Statutu oraz na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami) i jest federacją pracodawców dla zrzeszonych cechów.
Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 06 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U.Nr 100 poz.1080 z późniejszymi zmianami).
Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji i instytucji - udzielania swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.